Du er her:

Sykkelgården i Bratten

articleimage

Generell informasjon om Sykkelgården.

Sykkelgården i Bratten aktivitetspark inngår som en av de fire sykkelgårdene i Nordland.

For å bedre sykkelopplæringen har Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tatt initiativ til bygging av fire sykkelgårder på følgende steder: Brønnøysund, Mosjøen, Bodø og Tjeldsund.

I sykkelgården er det mulig å trene på både grunnleggende (tekniske) og trafikale ferdigheter.

Tips til bruk av sykkelgården i Trygg Trafikks websiden:

https://www.tryggtrafikk.no/skole/4-7-trinn/sykkelopplaering/

Trafikkregler for syklister, hefte fra Syklistene landsforening:

https://syklistene.no/wp-content/uploads/Trafikkregler-for-syklister.pdf

 

Praktisk Informasjon.

Sykkelgården har sykler av forskjellig størrelse til gratis utlån til besøkende skoleklasser.

Bruk av sykkelgårdene er gratis og et tilbud til samtlige grunnskoler i fylket. Skolene kan henvende seg til postbratten@bodo.kommune.no for booking av sykkelgården på dagtid og i ukedagene.

Sykkelgården kan brukes fritt av alle på ettermiddagene og i helgene.

Kartet på sykkelgården