Du er her:

Sykkelgården i Bratten

articleimage

Generell informasjon om Sykkelgården.

Sykkelgården i Bratten aktivitetspark inngår som en av de fire sykkelgårdene i Nordland.

For å bedre sykkelopplæringen har Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tatt initiativ til bygging av fire sykkelgårder på følgende steder: Brønnøysund, Mosjøen, Bodø og Tjeldsund.

I sykkelgården er det mulig å trene på både grunnleggende (tekniske) og trafikale ferdigheter.

Tips til bruk av sykkelgården i Trygg Trafikks websiden:

https://www.tryggtrafikk.no/skole/4-7-trinn/sykkelopplaering/

Trafikkregler for syklister, hefte fra Syklistene landsforening:

https://syklistene.no/wp-content/uploads/Trafikkregler-for-syklister.pdf

Forankring av sykkelopplæring i Kunnskapsløftet.

Sykkelopplæringen må være grundig forankret ute på hver skole, for å sikre kvalitet og læring over tid. Mål med opplæringen i skolen må være å styrke grunnleggende ferdigheter på sykkel og ferdigheter i trafikken.

Sykkelopplæringen i grunnskolen er forankret i læreplanverket for grunnskolen (Kunnskapsløftet). Her gjelder følgende kompetansemål:

Etter 4. trinn skal eleven kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

Etter 7. trinn skal eleven kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Praktisk Informasjon.

Sykkelgården har sykler av forskjellig størrelse til gratis utlån til besøkende skoleklasser.

Bruk av sykkelgårdene er gratis og et tilbud til samtlige grunnskoler i fylket. Skolene kan henvende seg til postbratten@bodo.kommune.no for booking av sykkelgården på dagtid og i ukedagene.

Sykkelgården kan brukes fritt av alle på ettermiddagene og i helgene.