Du er her:

Parken

Parken er et park- / fritidsanlegg bestående av stier og gangveier med belysning, benker, bord, beplantning, div. aktivitets-installasjoner m.m.

Det er lagt til rette for barnevogner, rullestolbrukere, rullatorer o.l. og har en generell universell utforming.
Målgruppa er alle aldersgrupper og samfunnslag.


Inaktivitet er i ferd med å utvikle seg til et betydelig folkehelseproblem, og urovekkende mange
barn og unge er i denne kategorien. Parken har derfor fokus på å få inaktive
mennesker inn i fysisk aktivitet. Nærheten til Bratten aktivitetspark gir muligheter til et bredt
spekter av aktiviteter, og det legges opp til samhandling med etablerte aktivitetsmiljøer.
Anlegget er lagt til rette for egenorganisering, men med god tilgang på kompetanse og
aktivitetsutstyr. Dette skal sikres dels gjennom de drifts- og aktivitetsressursene som finnes i
Bratten aktivitetspark, dels gjennom dugnadsinnsats fra brukergrupper og frivillige.

Vi ønsker både store og små velkommen opp hit til Bratten.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail