Du er her:

articleimage

MIND senteret

Mind-senteret

hjernen 1Vår visjon: Trafikksikkerhet skal ha mennesket i sentrum – hele tiden

Åpningen fant sted 19. august 2013 og en ny æra i trafikksikkerhetsarbeidet i Bratten kom på plass.

"MIND- senteret" er først og fremst navnet på det nye bygget og innholdet der, men også en samlebetegnelse på det trafikksikkerhetsarbeidet som skjer og skal skje i Bratten. Vi ønsker å utvikle oss og henge i takt med samfunnsendringer. 

                                Navnet MIND er et engelsk ord som beskriver den grunnleggende tanken i arbeidet med   å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger. Primærmålgruppa er elever i videregående skole, fordi denne aldersgruppa er desidert mest utsatt for ulykker.

 hjernecelle

hjernecellen