Velkommen til Bratten aktivitetspark

Bratten Aktivitetspark er et moderne ”crossover-anlegg”. Det består av en rekke aktivitetsanlegg og -tilbud.

Det finnes mange læringsmuligheter i Bratten; fra tradisjonelle skolefag til mer nytenkende former for læring og med utradisjonelle ”verktøy”. Det er utviklet spesielle tilbud til barn og ungdom med forskjellige utfordringer, eller som er i en livssituasjon som krever spesiell oppfølging. Klatring, ATV-kjøring, musikk og fribeegolf er eksempler på aktiviteter for tilrettelagtundervisning.

Bratten Aktivitetspark ved MIND-senteret har en sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot barn og ungdom, først og fremst i Bodø Kommune, men også i regionen.

Vi har flere delanlegg som skal stimulere til organisert eller egenorganisert fysisk aktivitet. Her kan nevnes: frisbeegolfbane, utendørs klatrevegger, gapahuker og RC-bil og trialbane.

Kort sagt skal Bratten Aktivitetspark være en virksomhet som har som formål å gi muligheter til aktivitet for alle, uansett livsfase, kjønn, etnisk bakgrunn, kompetanse og profesjon.

 

Følg oss gjerne på:

Facebook

Instagram

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • Bratten

  Åpen møteplass Bratten

  Bratten aktivitetspark inviterer til Åpen møteplass - tirsdager og torsdager.

 • radiostyrtebiler

  RC-bilbane

  Banen er åpen for alle hele døgnet, og den er universelt utformet.

 • Åpningstider

  Bratten aktivitetspark er åpen 24 timer i døgnet!