Du er her:

Mind-senteret

articleimage

MIND-senteret = trafikksikkerhet

Etter sju år med planlegging, utvikling og bygging er "MIND- senteret" i Bratten aktivitetspark endelig på plass. Åpningen fant sted 19. august 2013, med nærmere 90 gjester fra hele landet til stede. Dermed er en ny æra i trafikksikkerhetsarbeidet i Bratten på plass.

"MIND- senteret" er først og fremst navnet på det nye bygget og innholdet der, men også en samlebetegnelse på det trafikksikkerhetsarbeidet som skjer og skal skje i Bratten.

Navnet MIND er et engelsk ord som beskriver den grunnleggende tanken i arbeidet med å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger. Primærmålgruppa er elever i videregående skole, fordi denne aldersgruppa er desidert mest utsatt for ulykker.