Velkommen til Bratten aktivitetspark

Bratten Aktivitetspark er et moderne ”crossover-anlegg”. Det består av en rekke aktivitetsanlegg og -tilbud.

Det finnes mange læringsmuligheter i Bratten; fra tradisjonelle skolefag til mer nytenkende former for læring og med utradisjonelle ”verktøy”. Det er utviklet spesielle tilbud til barn og ungdom med utviklingshemming, eller som er i en livssituasjon som krever spesiell oppfølging, både i skole- og fritidssammenheng.

ATV-kjøring, musikk og fribeegolf er eksempler på aktiviteter for disse målgruppene.

Bratten Aktivitetspark har en sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot barn og ungdom, først og fremst i Bodø Kommune, men også i regionen.

Vi har flere delanlegg som skal stimulere til organisert eller egenorganisert fysisk aktivitet. Her kan nevnes: frisbeegolfbane, utendørs klatrevegger, gapahuker og RC-bil og trialbane.

Kort sagt skal Bratten Aktivitetspark være en virksomhet som har som formål å gi muligheter for alle, uansett livsfase, kjønn, etnisk bakgrunn, kompetanse og profesjon.

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail